Societeit
Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar

Lezing Inzicht in de rijksbegroting van 2019 door econoom Frank van Es

Informatie

Frank van Es werkt als senior-econoom bij Rabo Research Global Economics & Markets. Hij werkt mee aan groeiramingen voor zowel Nederland als de rest van de wereld en werkt tevens mee aan scenario-analyses i.h.k.v. stresstesten en de IFRS.

Op vrijdag 12 oktober is hij te gast in de sociëteit tijdens de Haarlemse Business Borrel. Frank zal een lezing houden over de rijksbegroting van 2019, op basis van de op Prinsjesdag bij de Tweede Kamer ingediende Rijksbegroting. Spreker gaat op basis hiervan in op de invloed van de Rijksbegroting op het Nederlandse bedrijfsleven en de invloed op de Nederlandse
burger. Oftewel: wat betekent die Rijksbegroting uiteindelijk voor ons allen? Frank van Es verschaft ons de zgn. ’blik in de keuken’ en hij doet dit op een humoristische en begrijpelijke manier.
Deze lezing organiseren we in samenwerking met De Maatschappij van Handel en Nijverheid en de RABO bank.
De Haarlemse Business Borrel vindt plaats in de Clubzaal van 17:30 uur tot 21:00 uur. De lezing zal worden gehouden in de Heerenkamer en deze begint om 19 uur. De bar is dus geopend en er kan van de kleine kaart besteld worden.
U bent van harte welkom.

Locatie