Stichting Vrienden van de Bakenes

De Stichting Vrienden van de Bakenes is eind 2007 opgericht met als primair doel het behoud van de destijds te koop staande en verwaarloosde Bakenesserkerk voor het (Haarlemse) punkiek.
INFORMATIE
De Stichting Vrienden van de Bakenes is eind 2007 opgericht met als primair doel het behoud van de destijds te koop staande en verwaarloosde Bakenesserkerk voor het (Haarlemse) punkiek.

De doelstelling is in de loop der tijd verbreed tot het bevorderen van het leefklimaat in stadsdeel de Bakenes. Er zijn diverse werkgroepen actief zoals Bakenesser Buurtactiviteiten(o,a. Bakenesser Buurt Borrel), Buurtcultuur (o.a. Huisconcerten, openstelling van werkplaatsen en ateliers, historische buurtwandelingen etc.), en Bebouwde omgeving (o.a. straatmeubilair, afvalbakken, groenvoorziening, historisch (archief)onderzoek, herinrichting van de gracht, etc).

Wilt u Vriend worden van de Bakenes? Stuur dan een e-mail naar bestuur@vriendenvandebakenes.nl en maak een bedrag van minimaal € 15,00 over op bankrekeningnummer 139.44.66.56 t.n.v. Stichting Vrienden van de Bakenes te Haarlem, onder vermelding van ‘jaardonatie ….(het jaar.)’ 

U ontvangt drie keer per jaar een (digitale) nieuwsbrief. Graag uw mailadres opgeven! 

Eens per jaar vindt er een jaarvergadering plaats waar u als Vriend van harte welkom bent. 

WANNEER

Menu

Selecteer taal:

Nederlands

Vandaag

Morgen

Deze week

Dit weekend

Deze maand