Oude Kerk

"In 1328 gaf de pastoor van de Bavokerk in Haarlem toestemming tot het aanstellen van een kapelaan voor de kapel te Spaarndam."

Deze kapel stond aan de Westkolk en is in 1517 afgebrand tijdens de plundertochten van de huursoldaten van de hertog van Gelre die een spoor van vernielingen in Noord- Holland achterlieten.

Een groter gebouw, dat honderd jaar later wordt omschreven als “de oude swacke kerk”, verving de oorspronkelijke kapel. Het zwakke bouwsel werd op 12 januari 1626 door een zware storm geveld! Inmiddels hadden de Calvinisten in onze streken vaste voet aan de grond gekregen. Spaarndam en Spaarnwoude vormden één protestantse gemeente en hadden dan ook samen één predikant.

Bezoek  Oude Kerk

Locatie en contact

Faciliteiten en voorzieningen

Menu

Menu

Vandaag

Morgen

Deze week

Dit weekend

Deze maand