37PK platform

"Platform voor kunsten met taken op het gebied van kunst in de openbare ruimte, stimulering kunstklimaat in Haarlem en het atelierbeleid."

Vanaf 2011 is 37PK actief als een breed platform voor kunsten in Haarlem. 37PK houdt zich bezig met de kunst in de openbare ruimte van de stad, permanente en tijdelijke ateliers, opdrachten aan kunstenaars, ondersteuning en professionalisering van het veld, kunsteducatie en promotie van het kunstaanbod in de stad.

In het pand aan Groot Heiligland 37 organiseert 37PK tevens een programma met tentoonstellingen, actuele kunstprojecten, performances, lezingen, debatten en workshops. Daarnaast beschikt zij over een groot gastatelier waar kunstenaars van buiten de stad gedurende enkele maanden kunnen werken en de resultaten van hun verblijf tonen in een solotentoonstelling bij 37PK onder de noemer VOL22.

37PK faciliteert en organiseert naast het eigen tentoonstellings- en publieksprogramma een aantal evenementen en producten, zoals: Studio37 (reflectieplek voor kunstenaars), Meet Art Now (aanbod voor voortgezet onderwijs), de Haarlemse Ladder (driemaandelijkse agenda voor hedendaagse kunst in Haarlem), Haarlemse Lente (samenwerkingsverband van Haarlemse hedendaagse kunstorganisaties), Kunstfund (crowdfundingssite voor culturele activiteiten in Haarlem), geeft onderdak aan ARTCORE (cultureel jongerenprogramma) en is één van de organisaties van het GOLF-festival (kunst op het kruisvlak van beeld en geluid). Iedere twee jaar vindt tevens bij 37PK de hoofdtentoonstelling van de Stripdagen Haarlem plaats.

37PK ontwikkelt haar activiteiten in samenspraak met kunstenaars en andere (kunst)organisaties in de stad en regio en richt haar aandacht op de bron, de voorwaarden voor goede kunst: het wil het klimaat waarbinnen beeldende kunst kan ontstaan steunen en bevorderen. Rode draad van de activiteiten ligt in het creëren van de voorwaarden in de stad waarin kunstenaars hun werk goed kunnen doen; dat zij kunnen produceren, presenteren, dat er artistieke ontwikkeling en inhoudelijke discussie plaatsvindt, dat kunstenaars een inkomen kunnen vergaren en dat hun werk een weg naar het publiek vindt.

Het platform werkt vanuit een onafhankelijke positie en een kritische blik, met als doel ontwikkeling, vernieuwing en dynamiek van de beeldende kunst. Het kiest daarbij voor de directe eigen omgeving: de stadsregio Haarlem is het speelveld van 37PK, maar het blikveld omvat de hele wereld. 37PK zorgt voor een compacte, vruchtbare humuslaag in de kunst in Haarlem.

Bezoek  37PK platform

Locatie en contact

Faciliteiten en voorzieningen

Menu

Menu

Vandaag

Morgen

Deze week

Dit weekend

Deze maand