Trou Moet Blycken

Information

Dit oorspronkelijk als woonhuis gebouwde pand, het enige pand in de Grote Houtstraat zonder etalage, wordt ook wel ‘Het huis met de stoep’ genoemd. Sinds1922 is het pand in gebruik bij Sociëteit Trou Moet Blycken.

Deze sociëteit vindt zijn oorsprong in de in 1503 gestichte Rederijkerskamer der Pellickanisten, die de zinspreuk ‘Trou Moet Blycken’ voert. De twee pelikanen aan weerszijden van de top van het gebouw zijn nog een bewijs van de aanwezigheid van de Pellickanisten in Haarlem.

Location

Contact

Visit Haarlem is bereikbaar via info@haarlemmarketing.nl of laat een telefoonnotitie achter via 023 531 7325

More information