Search
Close this search box.

Disclaimer

Haarlem Marketing (ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 412.247.25), verleent u hierbij toegang tot visithaarlem.com, hierna te noemen: “Website” en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Haarlem Marketing en derden zijn aangeleverd.

Haarlem Marketing behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Haarlem Marketing behoudt zich het recht op eindredactie van de gehele Website.

Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden, waarover Haarlem Marketing geen zeggenschap heeft. Haarlem Marketing geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat Haarlem Marketing de inhoud daarvan onderschrijft.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze Website liggen bij Haarlem Marketing en haar licentiegevers.

Menu

Menu

Vandaag

Morgen

Deze week

Dit weekend

Deze maand