Death Row

Information

nieuwe voorstelling van Gerardjan Rijnders en Annemarie Prins over de dagelijkse sores en existentiële twijfels van een stel ouderen in een woongroep. Death Row volgt vier bewoners op zoek naar een nieuw lid voor hun woongemeenschap voor ouderen.

Een Surinaamse stervensbegeleidster, een transseksueel uit de Biblebelt, een gesjeesde acteur op zoek naar een surrogaatfamilie...

allemaal willen ze de tweede helft van hun leven met gelijkgezinden slijten. Zonder schroom, en op het pijnlijke af, legt de commissie hen het vuur aan de schenen. Interesse lijkt daarbij niet de eerste drijfveer. Liever blijven de gelederen gesloten. De oudste bewoonster, de jongste bewoonster, een homo en de penningmeester: vier individuen op zoek naar wat hen bindt. De nieuwe leden blijven buitenstaander. Hun aanwezigheid morrelt oncomfortabel aan het blazoen van fatsoen en engagement van de woongroepleden.

Tussen de sollicitatiegesprekken door worden de beslommeringen op de woongroep besproken. Er wordt geroddeld over anderen en over elkaar. De sfeer komt op scherp te staan als één van de medebewoners al tijden gestalkt blijkt te worden door een andere bewoner. De veiligheid en geborgenheid van de groep lijkt definitief om zeep geholpen.


Wann

Hotspot

Kontakt

Visit Haarlem is bereikbaar via info@haarlemmarketing.nl of laat een telefoonnotitie achter via 023 531 7325